Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów

540_360_fit_original_99_cqdryk
  • pielegnacja pomników przyrody
  • wycinka drzew trudnych, z wykorzystaniem metod alpinistycznych lub podnośnika koszowego
  • wycinka drzew metodą tradycyjną, w całości
  • wycinka/koszenie zarośli, podrostów drzew
  • usuwanie pni frezarką
  • Cięcia - gałęzi suchych, chorych, zwiększające dopływ światła, polegające na usunięciu konarów i gałęzi kolidujących z budynkami, liniami energetycznymi itp.
  • zrąbkowanie i wywóz gałęzi
  • sadzenie drzew i krzewów
  • przycinanie drzew owocowych
  • wykaszanie nieużytków